h1Slide thumbnail

شیر سوزنی دستی(بیلوزدار) تیپ 250-16

دامنه عملکرد :

این شیر که به صورت دستی کنترل می شود ، جهت باز یا بسته شدن جریان خطوط و یا کنترل دبی خطوط و ثابت نگه داشتن آن در رنج تنظیمی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه از سایز DN15 تا DN250 با فشار نامی PN16 و نهایت دمای کاری 350℃ و بر اساس استاندارد DIN تولید می شود و در سایتهای مختلف صنعتی و تاسیسات برای خطوط بخار ،روغن داغ و سایر مایعات و گازهای غیر قابل اشتعال مورد استفاده  قرار  می گیرد.

Comments are closed.