h1Slide thumbnail

سنسور MS-15

دامنه عملکرد :

این سنسور جهت سوئیچ گرفتن در نقطه مورد نظر بر روی لول گیجهای MLG-33/44/55 طراحی و ساخته شده است . سیستم سوئیچینگ آن از نوع خود نگهدار و SPDT می باشد . به وسیله بست مخصوص دور بدنه اصلی لول گیج بسته می شود . قابلیت کنترل سطح با یک سنسور MS15 ، به اندازه 2cm می باشد و برای کنترل سطح بیشتر باید از دو عدد سنسور استفاده کرد.

Comments are closed.