h1

درباره ی ما

گواهی نامه های عضویت

تعدادی از گواهی نامه های عضویت کسب شده توسط شرکت

فرم نظرخواهی از مشتریان

مشتری گرامی، نظر به اینکه شرکت عیوض تکنیک با هدف ارتقاء سطح رضایت مشتریان و شناسایی نقاط…

معرفی عیوض تکنیک

شرکت عیوض تکنیک از پیشگامان صنعت ساخت تجهیزات کنترل کننده اتوماتیک خطوط بخار و کنترل کننده های...