بستن
Owls CMS

مدیریت اخبار

اخبار شرکت عیوض تکنیک (شرکت تولیدی صنعتی ابزار دقیق آذرسام)

دسته بندی اخبار / اخبار رسانه ها

تولید لول گیجهای مغناطیسی MLG 55 جهت پروژه ایران مال
تولید لول گیجهای مغناطیسی MLG 55 جهت پروژه ایران مال

تولید لول گیجهای MLG 55 توسط شرکت ابزار دقیق آذرسام (عیوض) جهت پروژه تصفیه خانه ایران مال

اخبار رسانه ها
تولید شیر فشارشکن PCV Type 4123 جهت صدا و سیما
تولید شیر فشارشکن PCV Type 4123 جهت صدا و سیما

شرکت ابزاردقیق آذرسام (عیوض) شیرهای فشار شکن سازمان صدا و سیما را تولید و تحویل نمود .

اخبار رسانه ها
شرکت ابزاردقیق آذرسام(عیوض) با شرکت هیدرو پارس جهت ساخت لول گیج های مغناطیسی قرارداد منعقد نمود
شرکت ابزاردقیق آذرسام(عیوض) با شرکت هیدرو پارس جهت ساخت لول گیج های مغناطیسی قرارداد منعقد نمود

شرکت ابزار دقیق آذرسام(عیوض) با عقد قراردادی با شرکت هیدرو پارس متعهد به ساخت لول گیجهای مغناطیسی گردید

اخبار رسانه ها
بازدید از پایانه نفتی خلیج فارس
بازدید از پایانه نفتی خلیج فارس

بازدید کارشناسان شرکت ابزاردقیق آذرسام (عیوض) از پایانه نفتی خلیج فارس

اخبار رسانه ها
تولید شیرهای فشارشکن پروژه بیدبلند شرکت صنایع آذرآب PCV Type 41 23
تولید شیرهای فشارشکن پروژه بیدبلند شرکت صنایع آذرآب PCV Type 41 23

تولید شیرهای فشارشکن پروژه بیدبلند شرکت صنایع آذرآب PCV Type 41 23 توسط شرکت ابزار دقیق آذرسام (عیوض)

اخبار رسانه ها