h1

Author Description

admin

Author Posts

گواهی نامه های عضویت

تعدادی از گواهی نامه های عضویت کسب شده توسط شرکت

موفقیت در کسب گواهینامه CE اروپا

این شرکت با تلاش مدیریت و مهندسین کاردان ، موفق به کسب گواهینامه CE اروپا برای محصول...

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و انرژی تهران

شرکت عیوض همچون سالهای گذشته با ارائه آخرین محصولات خود درنمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و…

کسب استاندارد ملی ایران

شرکت عیوض تکنیک پس از تلاشهای فراوان و همکاری با اداره کل استاندارد استان تهران موفق به…

کسب گواهینامه CE اروپا

این شرکت با تلاش مدیریت و مهندسین کاردان ، موفق به کسب گواهینامه CE اروپا برای محصول...

I-P تثبیت کننده Type 3730-1-Samson

کاربرد محصول : این دفترچه فقط برای نصب و راه اندازی I-P تثبیت کننده Type 3730-1-Samson می...

لول گیج مغناطیسی تیپ MLG 44

دامنه عملکرد : لول گیج مغناطیسی تیپ MLG 44 جهت استفاده در بویلرها طراحی شده و متناسب...

شیر کنترل کننده خودکار فشار ورودی PRV Type 40

دامنه عملکرد : شیر کنترل کننده خودکار فشار ورودی PRV Type 40 جهت استفاده در خطوط بخار،...

لول ترانسمیتر تیپ LT 44

دامنه عملکرد : لول ترانسمیتر تیپ LT 44 جهت کنترل کردن سطح مایعات مورد استفاده قرار می...

لول ترانسمیتر تیپ LT 33

دامنه عملکرد : لول ترانسمیتر تیپ LT-33 جهت کنترل کردن سطح مایعات مورد استفاده قرار می گیرد....