h1Slide thumbnail

محصولات

تله بخار ترمودینامیکی تیپ TD-62

تله بخار ترمودینامیکی تیپ TD-62
تله بخار ترمودینامیکی تیپ TD-62 جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده قرار می گیرد تله بخار ترمودینامیکی تیپ TD-62 از سایز DN15 تا DN25 و یا۱/۲” تا ۱” به صورت دنده ای ، سوکتی و فلنجی و با فشار کاری 65bar و نهایت دمای کاری °425C و بر اساس استانداردهای DIN یا ANSI تولید میشود .